تماس با ما

در صورتی که به تماس فوی با ما نیازمند باشید می‌توانید از طریق ایمیل آدرس کتاب سال اقدام فرمایید. همینطور در صورتی که به برقراری تماس تلفنی نیازمند باشید می‌توانید از طریق تلفن‌های مربوط به انجمن علوم سیاسی ایران یا انتشارات گام نو با ما تماس برقرار فرمایید. در غیر اینصورت لطفا صرفاً از طریق لیست زیر مسائل مورد نظرتان را با ما در میان بگذارید. کارشناس کتاب سال در اسرع وقت به شما پاسخ خواهد داد:

شماره تلفن انجمن عبوم سیاسی ایرانی:    2166493412(+98)

شماره تلفن انتشارات گام نو:   2177626379(+98)

ایمیل اختصاصی کتاب سال: iranianyearbookofphenomenology@gmail.com


CAPTCHA Image