فراخوان مقاله جلد سوم از کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی در سال 1403: مفاهیم بنیادین

فراخوان مقاله
جلد سوم از کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی در سال 1403: مفاهیم بنیادین

جامعه­ ی ایرانی پدیدارشناسیِ انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری انتشارات «گام نو» درصدد دریافت مقالات از طریق فراخوان سومین جلد از «کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی » می­باشد. بدین وسیله از پژوهشگران علاقه­مند به این حوزه دعوت می­گردد اصل مقاله­ی خود را به یکی از زبان­های انگلیسی یا فارسی حداکثر تا تاریخ 1402/10/30 از طریق سامانه­‌ی اختصاصی کتاب سال به نشانی  www.iyphen.ir ارسال نمایند.

ویراستاری این مجموعه بر عهده­ ی دکتر حسین مصباحیان و دکتر حمید ملک‌زاده است. 

 انتشار است. کتابی که بخشی از آن به چهار مرحله تاریخی نهاد  دانشگاه (پاریس- هاله – برلین- و فینکس) و بخش‌های دیگر آن به ایده دانشگاه نزد فیلسوفانی چون کانت، شلینگ، فیخته، هگل، شلایر ماخر، هایدگر، اورتگایی گاست، یاسپرس، گادامر، دریدا، فوکو و متفکرانی چون نیومن، همبولت، وبر و بوردیو اختصاص خواهد یافت. او در مورد پروژه فوق  تابه‌حال چند مقاله شامل «درباره شرایط امکان آموزش فلسفه در دانشگاه»، «درباره شرایط امکان اشتغال به علوم انسانی» و«دانشگاه از تاریخ تا فلسفه: در ضرورت تحلیل تاریخی نهاد و بازاندیشی فلسفی ایده دانشگاه» انتشار داده است. تا پیش از  پروژه فوق، تمرکز پژوهش‌های وی تفسیر غیرغربی از دو مسئله اساسی فلسفه مدرن غربی، یعنی سوبژکتیویته و همه­ شمولی (به‌مثابه ستون‌های اصلی مدرنیته) بوده است که حاصل آن در کتاب «مدرنیته و دیگری آن» و نیز مقالاتی مانند«انسان آرزوها و خدا به‌مثابه فراسوی هستی: روبه‌رویی فلسفه خدابنیاد و دیگری بنیاد با ذهن­ بنیادی»و«ردیابی  مضمون رهایی‌بخش سوبژکتیویته از فرانکفورت تا پاریس» انتشار یافته است. 

حمید ملک­زاده دانش ­آموخته ­ی دکتری اندیشه ­ی سیاسی دانشگاه تهران،  تاکنون کتاب من یک نه-دیگران هستم: کاوشی در انضمامیّت سوژه ­ی سیاسی (نشر پژواک-۱۳۹۳) منتشر شده است و کتاب بدنمندی و بنیان استعلایی سیاست: مطالعهای درباره هستی­شناسی سیاسی و نیز برگردان کتاب پدیدارشناسی تمایز جنسی : هوسرل، مرلو-پونتی، بووآر از سارا هایناما در سال 1400 از سوی انتشارات گام­ نو منتشر خواهد شد.

کتاب سال به همت انتشارات گام نو و انجمن علوم سیاسی ایران منتشر می‌شود. داوری هر مقاله بدون ذکر نام نویسنده/نویسندگان به دو تن از متخصیص این حوزه سپرده خواهد شد. از این­رو از نویسندگان محترم درخواست می­گردد­ پیش‌نویس مقاله‌ها را به ترتیبی تنظیم نمایند که اطلاعاتی درباره ­ی هویت­شان در مقاله درج نشده باشد.

گروه همکاران علمی  کتاب سال:

حسن آب‌نیکی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب)

محمدجواد غلامرضا کاشی (دانشگاه علامه طباطبایی)

محمد‌مهدی مجاهدی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات)

عباس منوچهری(دانشگاه تربیت مدرس)

رضا نجف­ زاده (دانشگاه بهشتی)

علی­ اشرف نظری (دانشگاه تهران)

احمد بستانی(دانشگاه خوارزمی)

راهنمای تنظیم مقاله:

 از پژوهشگران علاقه ­مند به این حوزه دعوت می­گردد مقاله ­ی تألیفی منتشرنشده­ ی خود را به زبان فارسی یا انگلیسی حداکثر تا تاریخ30 آذر ماه سال 1402 در سامانه­ی اختصاصی کتاب سال به نشانی http://www.iyphen.ir بارگذاری نمایند.

محورهای پیشنهادی:

ایگو و استعلایی ­­بودن

 

همدلی و منِ دیگر

تجربه و ساختار آن

روی‌آورد و روی‌آوردی ­بودن

دیگری و دِگربودگی

رویکرد طبیعی و مفهوم طبیعی جهان

بیناسوبژکتیویته و مای استعلایی

 

ایگو، ایگوی دیگر و اجتماعی ­­بودن

ساختِ اجتماعی واقعیت

حُکم (فلسفی)

ما در زندگی مشترک

تقلیل پدیدارشناختی

ایگو، ایگوی دیگر و اجتماعی ­بودن

خاطره و مساله ­ی زمان

 

سوژه، ابژه، و بنیان بیناسوبژکتیو رویکرد طبیعی

 

زیست­ جهان و جهانِ پیرامون

کل: اجزای آن و رابطه ­ی میان­ ایشان

 

بدن و بدنمندی

آگاهی پدیدارشناسانه از زمان و فضا

علم و امکانیتِ علم پدیدارشناختی

 

حقیقت و هستی ­شناسی

معنا و نظریه ­ی معنای هوسرل

نوئما، نوئسیس، معنا و ابژه

بحران و ریاضی ­گون ­شدن

معنا و شهود

تقویم پدیدارشناختی

 

ایگو و ایگوی استعلایی

 

دریافت مقالات

متن نهایی مقاله ­ی ارسالی شامل منابع و پانوشت‌ها می­بایست حداکثر 9500 کلمه باشد و شیوه­ ی ارجاع  به صورت درون متنی و با رعایت آخرین استانداردهای  APA(American Psychological Association) تنظیم گردد.

دبیران کتاب سال از چاپ مقالاتی که پیش­تر به زبان‌های دیگر نگاشته و به هر طریقی (اعم از کاغذی و الکترونیکی) چاپ شده است معذورند. هم­چنین مقالاتی که به انگلیسی برای کتاب سال تألیف شده باشند، در صورت پذیرش پس از برگردان به فارسی منتشر خواهند شد. نسخه ­ی اصلی این مقالات پس از انتشار نسخه ­ی چاپی آن­ها از طریق سامانه­ی اختصاصی کتاب سال در دسترس علاقه ­مندان قرار خواهد گرفت.