فراخوان مقاله جلد دوم از نخستین کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی و سیاست در سال1400 جلد دوم: پدیدارشناسی و امر اجتماعی

فراخوان مقاله

جلد دوم از نخستین کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی و سیاست در سال1400

جلد دوم:

پدیدارشناسی و امر اجتماعی

 

فراخوان مقاله

جلد دوم از نخستین کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی و سیاست در سال1400

جلد دوم:

پدیدارشناسی و امر اجتماعی

 

جامعه ­ی ایرانی پدیدارشناسی در انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری انتشارات «گام نو» در صدد انتشار دومین جلد از«کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی » هستند. بر همین اساس،و بنا به این فراخوان از پژوهش­گرانی که به این موضوع علاقه ­مند هستند تقاضا می‌شود که  اصل مقالات خود را به یکی از زبان­های انگلیسی یا فارسی تا تاریخ 31/06/1399 از طریق سامانه ­ی اختصاصی این کتاب سال به نشانی  www.iranianyearbookofphenomenology.ir ارسال نمایند.

سازمان دهندگان

ویراستاری این مجموعه بر عهده ­ی جهانگیر معینی علمداری و حمید ملک‌زاده است. جهانگیر معینی علمداری، دانش­یار علوم سیاسی (دانشکده­ ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) و نویسنده‌ی باز-خوداندیشی؛ روشی درباره­ ی مطالعه­ ی سیاست (۱۳۸۵)،  کلیسا و لویاتان: معنای سیاسی رابطه ­ی مسیحیت معاصر با دولت در غرب (۱۳۸۱)، و زیست-­جهان و اهمیت آن برای سیاست (رخداد نو- ۱۳۹۴) است. از حمید ملک­زاده تا کنون کتاب من یک نه-دیگران هستم: کاوشی در انضمامیّت سوژه­ی سیاسی (نشر پژواک-۱۳۹۳) منتشر شده است و بدنمندی و بنیان استعلایی سیاست: مطالعه‌ای درباره هستی ­شناسی سیاسی و نیز برگردان کتاب پدیدارشناسی تمایز جنسی : هوسرل، مرلو-پونتی، بووآر از ساراهایناما در انتشارات گام نو در سال 1398 منتشر خواهد شد .

کتاب سال به همت انتشارات گام نو و انجمن علوم سیاسی ایران منتشر می‌شود. داوری هر مقاله بدون اطلاع داوران از نام و نشان نویسندگان به دو داور سپرده خواهد شد. از این­رو، نویسندگان باید پیش‌نویس مقاله‌ها را چنان تنظیم کنند که اطلاعاتی درباره­ی هویت خودشان در مقاله درج نشده باشد.

گروه همکاران علمی  کتاب سال:

حسن آب‌نیکی (دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران جنوب)

محمدجواد غلامرضا کاشی (دانشگاه علامه طباطبایی)

محمد‌مهدی مجاهدی (واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی)

عباس منوچهری(دانشگاه تربیت مدرس)

رضا نجف ­زاده (دانشگاه بهشتی)

علی اشرف نظری (دانشگاه تهران)

راهنمای تنظیم مقاله

 از پژوهش­گرانی که به موضوع مذکور در کتاب سال علاقه‌مندند تقاضا می‌شود که  نسخه نهایی مربوط به آثار تألیفی خود را که تا کنون در نشریه‌ یا نشریات دیگر داوری یا منتشر نشده است، به فارسی یا انگلیسی تا تاریخ31 شهریور­ماه1399 در سامانه­ ی اختصاصی کتاب سال به نشانی www.iranianyearbookofphenomenology.ir  بارگذاری نمایند.

محورهای پیشنهادی:

  • پدیدارشناسی و شناخت

     واقعیت به مثابه ­ی امر سوبژکتیو

     همدلی،شناخت و اجتماعی ­بودن

     تجربه، آگاهی و اجتماعی ­بودن

     تجربه،بدنمندی و اجتماعی­ بودن

     ایگو، ایگوی دیگر و اجتماعی ­بودن

     ساخت اجتماعی واقعیت

     سوژه، ابژه و مبنای بینا سوبژکتیو امر اجتماعی

  • هستی­ شناسی اجتماعی و اجتماعی بودن

     ما در زندگی مشترک

     ما در تجربه­ی پدیدارشناختی

    عشق و مسئله ­ی اجتماعی بودن   

    زندگی مشترک و مسئله ­ی ماـروی‌‌آوری‌های بیناسوبژکتیو

    جماعت‌های پیشاـسیاسی   

                فعلیّت ­بخشی به من

                پدیدارشناسی حقوق سیاسی

     پدیدارشناسی طبقات اجتماعی

     پدیدارشناسی اخلاق و مسئله ­ی امر مشترک         

     ما-تجربه و مسئله ­ی هویّت اجتماعی

     گذار از سولیپسیسم به بیناسوژگی

     خاطره و مسئله­ ی هویّت اجتماعی

     ما،دیگران و مکانیسم‌های هویّت­یابی جمعی

     ریاضی­ گونه شدن عقل سلیم و تبعات اخلاقی آن

  • پدیدارشناسی شهروندی و مشارکت سیاسی

     پدیدارشناسی تعامل اجتماعی

     پدیدارشناسی شهروندی و آگاهی اجتماعی

     مشارکت پیشا-تأملی به مثابه ­ی مشارکت سیاسی

     سنّت و خودآیینی سیاسی

     دولت،و جماعت­گرایی غیر دولت-پایه

دریافت مقالات

متن مقالات ارسال شده ، شامل منابع و پانوشت‌ها نباید فراتر از 9500 کلمه باشد. ارجاعات مقالات باید به صورت درون متنی و با رعایت استاندارد APA)American Psychological Association) تنظیم گردند.

دبیران کتاب سال از چاپ مقالاتی که پیش­تر به فارسی یا زبان‌های دیگر نگاشته و چاپ شده باشند ،معذورند. هم­چنین، مقالاتی که به انگلیسی برای کتاب سال تألیف شده باشند، در صورت پذیرش، پس از برگردان به فارسی ، منتشر خواهند شد. نسخه­ی اصلی این مقالات، پس از انتشار نسخه­ی چاپی آنها از طریق سامانه­ ی اختصاصی کتاب سال در دسترس علاقه ­مندان قرار خواهد گرفت.