کلیدواژه‌ها = Evolution
Semiotic Beings: the Realm of a Single Kind?

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.245803