تأخیر در انتشار جلد اول و دوم کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی

هیئت تحریریه با توجه به مسائل ناشی از همه‌گیری کووید-19 و از دست دادن تعدادی از همکاران ما در بخش‌های مختلف کتاب سال ایرانی  پدیدارشناسی، بدین وسیله به نویسندگان و علاقمندان به شرکت در انتشار این کتاب، اطلاع می‌دهد که جلد اول و دوم بر اساس برنامه جدید در سپتامبر سال 2022 (جلد اول) و سپتامبر سال 2023 (جلد دوم) منتشر خواهد شد.

 

با وجود تأخیر قابل توجه در انتشار، سردبیران کتاب سال از شکیبایی و حمایت شما تشکر می کنند.