راهنمای نویسندگان

شیوه‏ نامه نگارش مقاله

                     

اصول کلی پذیرش مقاله

-     مقالات ارسالی نباید بطور همزمان برای سایر مجلات ارسال شده باشد و یا در مجله دیگر به چاپ رسیده باشد.

-     اخلاق پژوهش باید رعایت شود (هرگونه استفاده از آثار افراد دیگر باید با ارجاع دقیق مشخص شود).

-      مقاله پژ‍وهشی  (Research-based Article)باید حاصل تحقیق باشد و ترجمه مقالات پذیرفته نمی‌شود.

-     مقاله باید شامل: عنوان مقاله، چکیده فارسی و انگلیسی، کلیات و تاریخچه‌ای در مورد هدف از انجام مطالعه،‌ مطالب علمی و مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع،‌ روش پژوهش، تجزیه و تحلیل، بحث در رابطه با نتایج به­دست آمده و تحقیقات ارائه‌شده و نتیجه‌گیری باشد. نتیجه‌گیری باید شامل جمع‌بندی و نتیجه کلی باشد. هم‌چنین در انتها باید پیشنهادات سازنده برای پژوهش­های آینده بیان ‌شود.

-     ارسال مقاله جهت انتشار فقط از طریق سامانه الکترونیکی نشریه به آدرس http://iranianyearbookofphenomenology.ir/  امکان پذیر است.

  دستورالعمل  نگارش

مقاله باید از نظر ساختار حائز شرایط زیر باشد:

1. عنوان به زبان­های فارسی و انگلیسی(ترجمه عنوان به زبان انگلیسی باید دقیق باشد و ابتدای کلمه­های اصلی (اسم، فعل، صفت و قید) و کل حروف در اسامی خاص باید با حروف بزرگ نوشته شود.

2. هر کدام از چکیده­های انگلیسی و فارسی باید بین 250 تا 300 کلمه باشد و از قسمت‌های ذیل تشکیل شود: الف) ارائه توضیحاتی درباره مسئله و پیشینه ب) هدف پژوهش ج) روش پژوهش د) گزارش یافته‌های پژوهش ه) نتیجه‌گیری

3. کلیدواژه­های فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق) حداقل 3 و حداکثر 5 کلمه باشد. حرف اول هر کلیدواژه در ترجمه انگلیسی بزرگ باشد.

4. کل متن مقاله شامل تمام بخش­های آن نباید از 9500 کلمه بیشتر باشد.

5. مشخصات نویسنده یا نویسندگان در ابتدای مقاله به صورت زیر:

نام، نام­خانوادگی، درجه علمی، رشته تحصیلی یا تخصص، آدرس محل کار و آدرس پست الکترونیک به طور کامل در پاورقی صفحه نخست مقاله درج شود.

6. ارجاع به منابع در همه­ی موارد لازم به صورت درون متنی: فارسی با الگوی ATU و انگلیسی با الگویAPA (6th ed.)  انجام شود. (نام خانوادگی نویسنده اثر، سال انتشار اثر، شماره صفحه). برای نمونه (طباطبائی، 1384: 53) یا (Alavi, 2015, p. 152)

- در صورتی که تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال بیش از یک عنوان باشد، با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشار، نوشته ها مشخص می شوند. برای نمونه: (طباطبائی، 1384(الف): 53).

- منابع مورد استفاده، در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده (و اگر یک اثر چند نویسنده داشته باشد، ترتیب الفبایی نویسنده اول)و با فونت 11 تنظیم و معرفی می شوند (در هر دو زبان).

- شیوه نگارش منابع در کتابنامه فارسی  به صورت زیر است. خط دوم به بعد دارای تو رفتگی است و کل خطوط از چپ در یک راستا قرار می­گیرند (align می­شوند).

*کتاب‌:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان کتاب (ایتالیک). محلّ نشر: ناشر.

*کتاب با مترجم، ویراستار یا گردآورنده:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان کتاب (ایتالیک). نام و نام‌خانوادگی افراد دخیل (مصحّح، مترجم، ویراستار و ...). محلّ نشر: ناشر.

*فصلی از یک کتاب:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان فصل کتاب. در عنوان کتاب (ایتالیک) شماره صفحه در پرانتز ( ). به کوشش نام و نام خانوادگی گردآورنده/گردآورندگان. محل نشر: ناشر.

*کتاب­های بر خط:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان کتاب (ایتالیک). محلّ نشر: ناشر/تولیدکننده. بازیابی شده در روز ماه سال از: http://www......

* مقاله چاپ شده در مجله­ تخصصی:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریّه، دوره/ سال(شماره): شماره صفحات.

*مقاله ارائه شده در همایش:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان مقاله. ارائه شده در عنوان همایش (ایتالیک)، محل همایش.

* پایان­نامه­ ها و رساله ­ها

نام‌خانوادگی، نام. (سال نگارش). عنوان (پایان­نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری). نام دانشگاه: شهر.